Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kontakt na predajcu

CHAUMONT POIDS LOURDS

ZONE PLEIN EST
RUE PAUL AMPE
52000 CHAUMONT
France

+33 3 25 30 39 39

Emmanuel Paquier

zobraziť telefónne číslo +33612263162
kontaktovať predajcu emmanuel.paquier@chaumontpl.com

semi-trailer

Benalu Divers

* Máte právo pozrieť si a v prípade potreby opraviť svoje údaje. Za prístup k údajom, ktoré o vás vedieme, si môžeme účtovať poplatok. Ak sú vaše údaje nepresné alebo si neželáte od nás dostávať informácie, napíšte nám na adresu: RENAULT TRUCKS, Digital Channel (TER C50 2 56) 99 Route de Lyon, 69806 Saint Priest Cedex / Francúzsko

——

V súlade s platnými predpismi a najmä so zákonmi o ochrane osobných údajov vás upozorňujeme, že poznámky, ktoré uvediete v žiadosti, musia byť objektívne, musia zodpovedať cieľu a nesmú porušovať práva iných osôb. V prípade porušenia nesiete občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

Conformément à la règlementation en vigueur et notamment celle sur la protection des données personnelles, nous attirons votre attention sur le fait que les commentaires que vous saisissez dans l'application doivent être objectifs et en adéquation avec le but recherché et ne pas porter atteinte aux droits des personnes. En cas de manquement vous engagez votre responsabilité civile et pénale.